સુરતથી મેચ જોવા આવેલ 10 વર્ષનો બાળક ખોવાઈ જતા પોલીસે શોધી આપ્યો

0 minutes, 0 seconds Read
Spread the love

મહાવીર ઉ.વ.૧૦ રહે સુરત નાનો સુરત ખાતે થી મેચ જોવા આવેલ જે પોડિયમ વિસ્તાર માંથી તેના વાલી થી છુટ્ટો પડી જતાં ફરજ ઉપરના પોલીસ કર્મીઓએ તેને મોટેરા કંટ્રોલરૂમ ને સોંપતા ગુમ થયેલ બાળકના વાલીવારસને કંટ્રોલ રૂમ ના અધિકારીઓએ શોધી બાળકને તેના વાલી વારસને સહીસલામત સોપેલ છે

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!