વડોદરા જિલ્લાના ડભોઇ તાલુકામાં આવેલાં શિનોર ગામ ખાતે એક યુવકનો સ્ટંટ કરતો રિલ વિડિયો સામે આવ્યો

વડોદરા જિલ્લાના ડભોઇ તાલુકામાં આવેલાં શિનોર ગામ ખાતે એક યુવકનો સ્ટંટ કરતો રિલ વિડિયો સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં યુવક સ્પ્રેને લાઇટરથી સળગાવી હાથ ઉચો કરી ડાંસ કરી રહ્યો છે. આવ વિડિયો ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન હોવાનું મનાઇ રહ્યું છે. યુવક હાથમાં જે સ્પ્રે છે તે હિટ સ્પ્રે હોવાનું અનુમાન છે..     આ સ્પ્રેની આગ ભૂલથી […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!