અબજો રૂપિયા નો ચાલી રહેલ ક્રિકેટ સટ્ટા નો પર્દાફાશ

અમદાવાદ… અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશ્નર સાહેબશ્રી ની દેખરેખ હેઠળ અમદાવાદ PCB બ્રાન્ચના સાયબર ક્રાઇમ તપાસ ના ગુજરાત ના કહેવામાં આવતા નંબર વન પીઆઈ તરલ ભટ્ટ સાહેબશ્રી ની ઉમદા પ્રશંસનીય પ્રજાલક્ષી કામગીરી…. અધધધધધ અબજો રૂપિયા નો ચાલી રહેલ ક્રિકેટ સટ્ટા નો પર્દાફાશ… અબજો રૂપિયા નો ચાલી રહેલ ક્રિકેટ સટ્ટાના બુકીઓ નાં ત્યાં અમદાવાદ શહેરના PCB બ્રાન્ચના […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!