4488 દારૂની બોટલ ધરાવતો ઇંગલિશ દારૂનો ટ્રક પકડાયો

by Bansari Bhavsar
An English liquor truck carrying 4488 bottles of liquor was caught

મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાતમાં લાવતો ઈંગ્લીશ દારૂ ઝડપાયો

4488 દારૂની બોટલ ધરાવતો ઇંગલિશ દારૂનો ટ્રક પકડાયો
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા દારૂ ભરેલ આઇસર ઝડપાયું
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી મળ્યો દારૂનો ટ્રક

Related Posts