ગુજરાતની ડબલ એન્જીન સરકારે લીધો મહત્વનો નિર્ણય, મહિલા ધારાસભ્યો માટે કરી મોટી જાહેરાત

by Dhwani Modi
A good news for woman MLAs, News Inside

Gujarat Government| ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્‍દ્ર પટેલે રાજ્યના મહિલા ધારાસભ્યો માટે વિશેષ ભેટની જાહેરાત કરી છે. મહિલા ધારાસભ્યોને તેમના મત વિસ્તારમાં આ વર્ષે રોડ-રસ્તાના કામો માટે 1.25 કરોડ રૂપિયાની વધારાની ગ્રાન્‍ટ ફાળવવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્‍દ્ર પટેલે રાજ્યનાં મહિલા ધારાસભ્યોને લોકહિતનાં કામો માટે અપાતી નિયમિત ગ્રાન્‍ટમાં 2023-24ના વર્ષ માટે 1.25 કરોડ રૂપિયાની વધારાની ગ્રાન્‍ટ ફાળવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

ગુજરાત વિધાનસભામાં વિધાયક તરીકે જન પ્રતિનિધિત્વ કરતા 12 મહિલા ધારાસભ્યોને પ્રત્યેકને તેમના વિસ્તારોમાં રોડ-રસ્તાનાં વિવિધ કામો માટે વધારાના 1.25 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્‍ટ મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્‍દ્ર પટેલના આ મહિલા જનપ્રતિનિધિ હિતલક્ષી નિર્ણયની ફળશ્રુતિએ મળશે.

મુખ્યમંત્રી સમક્ષ આ અંગે રાજ્યના મહિલા ધારાસભ્યોએ કરેલી રજૂઆતનો સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપતાં તેમણે આ નિર્ણય કર્યો છે.

Related Posts