ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીધા પછી ઝુમી નહીં શકો… બે વર્ષ માટે પરમિટ અપાશે, પીવાના સ્થળો પર સુરક્ષા ગાર્ડ તૈનાત કરાશે.

by Bansari Bhavsar

ગુજરાતના ગાંધીનગર સ્થિત ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાની છૂટ હોવા છતાં તેના વપરાશ અને વેચાણ અંગે કડકતા રહેશે. સામાન્ય રીતે માત્ર અધિકૃત લાઇસન્સ ધરાવનાર વ્યક્તિ જ દારૂનું સેવન કરી શકશે. એટલું જ નહીં, જે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ક્લબમાં દારૂ પીરસવાની પરવાનગી મળી છે ત્યાં સીસીટીવીની દેખરેખ રહેશે. ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાની પરવાનગી બાદ હવે ગુજરાત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા SOP (માર્ગદર્શિકા) જારી કરવામાં આવી છે. તે કહે છે કે ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાની લઘુત્તમ ઉંમર 21 વર્ષ હોવી જોઈએ. આ સિવાય ગિફ્ટી સિટીમાં દારૂ પીવાની અધિકૃત પરવાનગી ધરાવતા લોકો જ દારૂનું સેવન કરી શકશે.

બે વર્ષ માટે પરવાનગી:
ગૃહ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાની પરમિટ બે વર્ષ માટે આપવામાં આવશે. બે વર્ષ પછી, દર વર્ષે 1000 રૂપિયાના ખર્ચે પરમિટ રિન્યુ કરવામાં આવશે. કામચલાઉ પરમિટ માત્ર એક દિવસ માટે માન્ય રહેશે. જેઓ દારૂ પીવાની પરવાનગી મેળવે છે તેઓ ગિફ્ટ સિટીમાં નિયુક્ત (વાઇન અને ડાઇન) સ્થળ પર જ દારૂનું સેવન કરી શકશે. ગૃહ મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રાજ્યમાં ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી દારૂ પીવાની હેલ્થ પરમિટ ધરાવતા અને સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં પ્રવાસી પરમિટ મેળવનારાઓ ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પી શકશે નહીં.

વાઇન ગ્લાસમાં મળશે :
સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા નિયમો જણાવે છે કે ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ વેચવા અને સર્વ કરવા માટે લાયસન્સ મેળવવા માટે FL-3 લાઇસન્સ આપવામાં આવશે. આ લાયસન્સ માટે ગાંધીનગરના નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. આ સંસ્થાઓએ દારૂના જથ્થાનો વિગતવાર રેકોર્ડ રાખવાનો રહેશે અને સમગ્ર સુવિધાને સીસીટીવી દેખરેખ હેઠળ રાખવાની રહેશે. સીસીટીવી રેકોર્ડ ત્રણ મહિના સુધી જાળવવાનો રહેશે. નવી સૂચનાઓમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે દારૂ પીરસવાનું લાઇસન્સ અન્ય કોઈને ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહીં. દારૂ પીરસવા ઈચ્છતા રેસ્ટોરન્ટ્સ અને ક્લબ હોટલમાં વાઈન અને જમવાની જગ્યા હોવી જોઈએ. આ સ્થળે સુરક્ષા સ્ટાફ પણ રાખવાનો રહેશે. આ વિસ્તારમાં દારૂ ફક્ત ગ્લાસમાં જ પી શકાય છે. સૂચનાઓ અનુસાર, દારૂ અને જમવાના વિસ્તારમાં ખુલ્લી અથવા સીલબંધ બોટલો લઈ જવા પર પ્રતિબંધ રહેશે.

Related Posts