ઝારખંડ : હેમંત સોરેન ફ્લોર ટેસ્ટમાં ભાગ લેવા માટે રાજ્ય વિધાનસભામાં પહોંચ્યા

by Bansari Bhavsar

ઝારખંડ લાઇવ: હેમંત સોરેનની ધરપકડ બાદ ઝારખંડના મુખ્ય પ્રધાન તરીકે ચાર્જ સંભાળનાર JMM નેતા ચંપાઈ સોરેન, 41 ના હાફવે માર્ક પર નજર રાખીને, 81 સભ્યોની રાજ્ય વિધાનસભામાં તેમની બહુમતી દર્શાવવા માંગશે.

Related Posts