જૂનાગઢ: શિવરાત્રિના મેળાનું આજથી પ્રારંભ રાજકોટ જૂનાગઢ વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન શરૂ

0 minutes, 0 seconds Read
Spread the love
  • રાજકોટ જૂનાગઢ વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન શરૂ
  • રાજકોટથી સવારે ૧૦:૪૦ એ ઉપડશે અને ૧૨:૪૫ વાગે જૂનાગઢ પોહચાડશે
  • જૂનાગઢથી બપોરે ૩:૩૦ વાગે ઉપડશે અને સાંજે ૫:૫૫ વાગે રાજકોટ પોહચાળશે
  • ૨૧ ફેબ્રઆરી સુધી સ્પેશિયલ ટ્રેન ચાલુ રહેશે

૧૬ અને ૨૦ તારીખે સ્પેશિયલ ટ્રેન બંધ રહશે.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!