અભિનેતા અન્નુ કપૂર હોસ્પિટલમાં દાખલ, છાતીમાં દુઃખાવાની હતી ફરિયાદ| News Inside

અન્નુ કપૂરને સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા  છાતીમાં દુઃખાવો અભિનેતાને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં . આવ્યા અન્નુ કપૂરની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું ડૉક્ટરોનું નિવેદન પ્રખ્યાત અભિનેતા અને ટીવી હોસ્ટ અન્નૂ કપૂરને હાલમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. છાતીમાં દુખાવો ઉપડતા પ્રખ્યાત અભિનેતા અન્નૂ કપૂરને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડયા છે. તમને સર ગંગારામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!