હવે અમદાવાદમાં બાકી ટેક્સની ચુકવણી ન કરવા બદલ થઇ શકે છે મિલકતની જપ્તી | News Inside

News Inside/17 May 2023 – AMC   અમદાવાદ  મહાનગર સેવા સદનના ટેક્સ એસેસમેન્ટ એન્ડ ટેક્સ કલેક્શન વિભાગ દ્વારા જાહેર નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી છે. આ નોટિસમાં અમદાવાદ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશનના મધ્ય ઝોનના ટેક્સ વિભાગ હેઠળ આવરી લેવાતા વિસ્તારની મિલકતો પર વેરાની રકમ ચુકવણી થઇ ન હોવાની બાબતનો સમાવેશ થાય છે. આ નોટિસ મુજબ તે વિસ્તારની મિલકતોના […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!