એશિયા કપ 2022: ભારતીય ઝડપી બોલર અવેશ ખાન બીમારીને કારણે બહાર, દીપક ચહરના સ્થાને તેની જાહેરાત કરવામાં આવી

News Inside/ Bureau: 6th September 2022 ભારતીય ઝડપી બોલર અવેશ ખાન બીમારીના કારણે એશિયા કપ 2022 ના બાકીના ભાગમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. દીપક ચહરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!