ગાંધીનગર: B20 ઇન્સેપ્સન મિટિંગમાં ક્લાઈમેટ એક્શન ON, સ્વચ્છ ઉર્જા સંક્રમણ માટે પોલિસી રોડ મેપ જરૂરી

News Inside/ Bureau: 24 January 2023 ટાટા સ્ટીલના સીઈઓ દ્વારા સોમવારે ગાંધીનગરમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, સ્વચ્છ ઉર્જા તરફ વૈશ્વિક સંક્રમણને સરળ બનાવવા માટે પોલિસી રોડમેપ- ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના બંને- જરૂરી છે. જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ પોલિસી રોડમેપ નહીં હોય ત્યાં સુધી રોકાણ કરવામાં આવશે નહીં. યુરોપમાં, પોલિસી રોડમેપ છે પરંતુ રોકાણ હજુ પણ […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!