પ્રમુખસ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ ખાતે કોરોનાને લગતી ગાઇડલાઈન.

News Inside/ Bureau: 24 December 2022 વિશ્વભરમાં વધી રહેલા કોરોના સંક્રમણ અંગે ભારત સરકાર તથા ગુજરાત સરકાર દ્વારા થઈ રહેલા વિમર્શને લક્ષમાં લઈને, જાહેર જનહિત માટે પ્રમુખસ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવમાં પધારનાર ભક્તો-ભાવિકો માટે આગોતરી ગાઈડ લાઇન જાહેર કરતાં બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાએ નીચે મુજબ જણાવ્યું છે, જેનું તા. 26-12-2022, સોમવારથી અમલીકરણ થશે. 1. મહોત્સવની સેવામાં જોડાયેલા […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!