ગુજરાત બોર્ડ GSHSEB 10મું પરિણામ 2023: તારીખ, સમય અને વેબસાઇટ્સ ,જાણો પુરી વિગત આ અહેવાલમાં

News Inside/ Bureau: 23 May 2023 બોર્ડ GSEB 10માનું પરિણામ 25 મેના રોજ સવારે 8 વાગ્યે gseb.org પર અપલોડ કરશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSHSEB) 25 મેના રોજ ધોરણ 10ના પરિણામો જાહેર કરશે. બોર્ડ 25 મેના રોજ સવારે 8 વાગ્યે gseb.org પર GSEB 10માનું પરિણામ અપલોડ કરશે.ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 ની બોર્ડ […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!