ભારતના રૂપિયાની તાકાત સામે ડોલરનું રાજ ખતમ થશે : ભવિષ્યવાણી ।News Inside

વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અર્થશાસ્ત્રી નુરીલ રૂબિનીની ભવિષ્યવાણી ભારતના રૂપિયાની તાકાત દુનિયાભરમાં દેખાશે  અમેરિકામાં ડોલરનું રાજ ખતમ થશે  ભારતીય રૂપિયો અમેરિકાના ડોલરનું સ્થાન લેશે  રૂપિયો ભારત માટે બનશે વ્હીકલ કરન્સી  ગ્લોબલ રિઝર્વ કરન્સીની ડાઇવર્સીટી રૂપિયો બની શકે   

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!