ગુજરાત: રાજ્યના ૨૪ IPS અધિકારીને હૈદરાબાદ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે મોકલવાનો ગૃહ વિભાગનો મોટો નિર્ણય |NEWS INSIDE

હૈદરાબાદ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે મોકલવાનો ગૃહનો નિર્ણય અમદાવાદ શહેરના મુખ્ય ચાર પોલીસ અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ અમદાવાદ ઝોન ૭, ઝોન ૨, SOG ના DCP સહિત સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલ સુપ્રિટેન્ડન્ટને ટ્રેનિંગ સેન્ટર મોકલવામાં આવશે. ગુજરાત, NEWS INSIDE રાજ્યના ગુહ વિભાગે મોટો આદેશ જાહેર કર્યો છે.જેમાં ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા 24 IPS અધિકારીઓને હૈદરાબાદ સરદાર વલ્લભભાઇ […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!