આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ: ફ્લોરેન્સ નાઇટીંગેલ કોણ હતા, જેની યાદમાં વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ ઉજવે છે?

News Inside/ Bureau: 12 May 2023 આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ: આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ 12 મેના રોજ સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે. નર્સોના યોગદાનને યાદ કરવા અને આદર આપવા માટે દર વર્ષે ‘આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ’ ઉજવવામાં આવે છે. દર્દીને સાજા કરવામાં ડોક્ટર જેટલો ફાળો એક નર્સનો હોય છે. દર્દીઓને સમયસર દવાઓ આપવાથી લઈને રાત-દિવસ તેમની સંભાળ રાખવા […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!