સાયન્સ ઓલિમ્પિયાડ અંતર્ગત ગુજરાત સાયન્સ સિટી ખાતે ઓરીએંટેશન પ્રોગ્રામનું આયોજન

News Inside/ Bureau: 24 August 2022 ગુજરાત સાયન્સ સિટી દ્વારા GUJCOST ના સહયોગથી , વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસાને વેગ આપવા અને તેમને આત્માનિર્ભર ભારત માટે પ્રોત્સાહિત કરવા 5 થી 7 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ધોરણ X થી XII ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સાયન્સ ઓલિમ્પિયાડ અંતર્ગત ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ અને વિષય […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!