વિકાસ સહાય રાજ્યના નવા DGP નો ચાર્જ સંભાળશે .।News Inside

Nidhi Dave , Journalist રાજ્ય પોલીસવડા એટલે કે ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ જેનો ચાર્જ હવે વિકાસ સહાય બન્યા છે. શ્રી વિકાસ સહાય 1989 બેચના IPS અધિકારી છે અને તેમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડમી, હૈદરાબાદમાં તાલીમ આપવામાં આવી હતી. તેમણે યુએન પીસ કીપિંગ મિશનની તમામ મહત્વપૂર્ણ સોંપણીઓ સંભાળી, જ્યાં તેઓ 1998-99 દરમિયાન બોસ્નિયા-હર્જેગોવિનામાં રહ્યા. […]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Chat Now!